Úspešnosť liečby bolesti chrbta

Editor: | 6. decembra 2018

Úspešnosť liečby bolesti chrbta za použitia nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa o frekvenciách 5 – 10 Hz bola u 36 pacientov hodnotená v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii (Lee et al., 2006).

Pre väčšiu výpovednú hodnotu výsledkov boli akékoľvek analgetiká či fyzioterapia počas celého trvania štúdie zakázané. Samotná pulzná magnetoterapia bola tri týždne aplikovaná 15 minút trikrát týždenne. Ďalšie 4 týždne potom poslúžili na posúdenie dlhotrvajúcich účinkov terapie.

Výsledky jednoznačne potvrdili analgetický účinok pulzového magnetického poľa. Po celú dobu trvania tejto štúdie poskytovala nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia svojim pacientom výraznú úľavu od bolesti.

Placebo skupina zďaleka také výsledky nedosiahla ani v jednom z troch kontrolných bodov merania, teda ani po skončení terapie, ani týždeň na to, či dokonca po ďalších troch týždňoch.

Pulzná magnetoterapia s frekvenciami 5-10 Hz preukázateľne uľavuje od bolesti a napomáha lepšej pohyblivosti pacientov. Pulzná magnetoterapia je tak užitočným terapeutickým nástrojom na konzervatívne liečenie chronickej bolesti dolnej časti chrbta.

Zdroj: Lee, P. et al. (2006) Efficacy of Pulsed Electromagnetic Therapy for Chronic Lower Back Pain: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Journal of International Medical Research. 34 (2), 160.

Účinnosť pulznej elektromagnetickej terapie na liečbu bolesti chrbta / Efficacy of Pulsed Electromagnetic Therapy for Chronic Lower Back Pain: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16749411

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolesti chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)