Zefektívnenie hojenia zlomenín píšťal

Editor: | 6. decembra 2018

Zefektívnenie hojenia zlomenín píšťal za pomoci pulznej magnetoterapie testoval na 45 pacientoch tím W. J. Sharrarda (1990) a poznatky boli následne publikované v Journal of Bone and Joint Surgery.

Do štúdie bolo zaradených celkom 45 zlomenín píšťal . Všetky boli štandardne liečené, avšak ich priemerná doba liečby bola kvôli pomalému zrastaniu prekročená už o viac ako 16, ale menej ako 32 týždňov. Jednalo sa o stredne ťažké až ťažké posunutie kosti, o vybočenie či rozdrvenie alebo kombináciu lézie so stredne ťažkou až ťažkou ujmou na koži a mäkkých tkanivách.

Liečba bola vykonaná v skupine s aktívnou liečbou (20 pacientov) pulzovou elektromagnetickou stimuláciou. 25 pacientov bolo zaradených do skupiny s placebom. Štúdia trvala 12 týždňov. Röntgenové snímky boli hodnotené slepo a nezávisle rádiológom a ortopedickým chirurgom.

Štatistická analýza ukázala pred začatím terapie, že všetci pacienti boli porovnateľní vo všetkých parametroch okrem veku. Vek ale nemal vplyv na výsledok a efekt liečby.

Nezávislé hodnotenie aktívnej skupiny rádiológom potvrdilo zrast zlomenín u piatich pacientov a výrazné zlepšenie zlomenín u ďalších 5 pacientov. U zvyšných 10 pacientov v aktívnej skupine nedošlo k ďalšej výraznejšej zmene. V kontrolnej skupine naopak došlo k zrastu iba jednej zlomeniny a výrazne lepším výsledkom u jedného ďalšieho pacienta. U zvyšných 23 pacientov v kontrolnej skupine nenastala žiadna zmena.

Výsledky teda poukázali na výrazný rozdiel medzi obidvomi skupinami. Skupina s aktívnou liečbou mala podľa Fischerovho exaktného testu výsledky výrazne lepšie. Posúdenie ortopéda potvrdilo zrast deviatich zlomenín a nezacelenie 11 zlomenín v aktívnej skupine. Naopak, v kontrolnej skupine došlo podľa ortopéda k zrastu 3 zlomenín a nezaceleniu 22 zlomenín. Takže aj táto bola výrazne lepšia v skupine s aktívnou liečbou.

Pulzná magnetoterapia teda významne ovplyvňuje hojenie zlomenín píšťaly . Nielen že výrazne prispieva k skráteniu doby liečby, ale aj k lepšiemu zrasteniu kosti.

Zdroj: Sharrard, W. J. (1990). A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures. The Journal Of Bone And Joint Surgery. British Volume, 72(3), 347-355.

Dvojito zaslepená štúdia pulzových elektromagnetických polí pri spomalenom zrastaní zlomenín píšťal / A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zlomeniny

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)