Zefektívnenie liečby syndrómu bolestivého ramena

Editor: | 6. decembra 2018

Zefektívnenie liečby syndrómu bolestivého ramena pomocou pulznej magnetoterapie bolo u 56 pacientov, ktorí podstúpili konvenčné rehabilitačné cvičenie testované v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej klinickej štúdii (Galace de Freitas et al., 2014).

Účinky liečby u pacientov, ktorí podstúpili trojtýždňové aplikácie pulznej magnetoterapie boli vyhodnotené oproti kontrolnej skupine bez aplikácií. Vyhodnocovanie prebiehalo s ohľadom na zmiernenie bolesti, zlepšenie funkčnosti a posilnenie svalstva. Obe skupiny podstúpili rehabilitačné cvičenie zamerané na posilnenie svalstva a výsledky boli porovnávané nasledujúce ďalšie tri mesiace.

U pacientov, ktorí podstúpili navyše pulznú magnetoterapiu, bola po celé tri mesiace zaznamenávaná lepšia funkčnosť svalstva a výraznejšie zmiernenie bolesti. Na druhú stranu v oboch skupinách došlo k podobnému posilnenie svalstva.

Výsledky tejto štúdie teda potvrdzujú, že pulzové magnetické pole umocňuje rehabilitačné cvičenia ramena a svojimi účinkami lepšie zmierňuje bolesť a zlepšuje funkčnosť ramena.

Pulzná magnetoterapia teda značne prispieva k rehabilitácii pacientov so syndrómom bolestivého ramena.

Zdroj: Galace de Freitas, D. et al. (2014) Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 95 (2), 345–352.

Pulzové elektromagnetické pole a cvičenie u pacientov so syndrómom bolestivého ramena: randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná klinická štúdia / Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139986

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zmrznuté rameno (stuhnuté ramená), syndróm bolestivého ramena

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)