Zhodnotenie dvoch spôsobov liečby syndrómu karpálneho tunela

Editor: | 6. decembra 2018

Zhodnotenie dvoch spôsobov liečby syndrómu karpálneho tunela vykonal na 40 pacientoch lekársky tím (Dakowicz et al., 2010) v poľskej univerzitnej nemocnici v Białystoku. Bola testovaná účinnosť nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie o frekvenciách 10-40 Hz a intenzitách 1 – 5 mT, a to aj v kombinácii s laserovou stimuláciou.

Všetci pacienti boli rozdelení do dvoch skupín a podstúpili počas desiatich pracovných dní a s dvojtýždennou prestávkou po piatich dňoch, nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu. Iba jedna skupina však absolvovala aj laserovú biostimuláciu. Vyhodnotenie účinkov liečby prebehlo po prvých piatich dňoch terapie, po skončení terapie a následne po 6 mesiacoch.

Už po prvých piatich dňoch terapií došlo v oboch skupinách v priemere k takmer 40% zmierneniu bolesti. Počas dvojtýždennej pauzy sa intenzita držala na rovnakej úrovni, ale potom po úplnom dokončení liečby ešte klesla. Celkovo došlo v oboch skupinách v priemere k 70% zmierneniu bolesti a zlepšeniu spánku, čo napovedá, že by sa terapia mala absolvovať opakovane.

Predsa len dlhodobé účinky liečby sa prejavili aj po 6 mesiacoch, kedy bola intenzita bolesti stále znížená, aj keď už len o 30%. Porovnaním výsledkov oboch skupín sa tiež ukázalo, že laserová biostimulácia skromne pridáva na celkovej účinnosti liečby, ale chýba dlhodobý vplyv.

Inak zistenia tejto štúdie jasne potvrdzujú analgetický účinok nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa. Pulzná magnetoterapia teda predstavuje vhodnú liečbu pre pacientov so syndrómom karpálneho tunela, či už v kombinácii s laserovou biostimuláciou alebo bez.

Zdroj: Dakowicz, A. et al. (2010) Assessment of the effectiveness of two different physiotherapy procedures in the conservative treatment of carpal tunnel syndrome. Reumatologia. 48 (4), 225–229.

Zhodnotenie účinnosti dvoch rôznych fyzioterapeutických postupov pri konzervatívnej liečbe syndrómu karpálneho tunela / Assessment of the effectiveness of two different physiotherapy procedures in the conservative treatment of carpal tunnel syndrome 
http://www.termedia.pl/Original-paper-Assessment-of-the-effectiveness-of-two-different-physiotherapy-procedures-in-the-conservative-treatment-of-carpal-tunnel-syndrome,18,15294,0,1.html 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Karpálny tunel

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)