Zmiernenie prejavov osteoartrózy

Editor: | 6. decembra 2018

Zmiernenie prejavov osteoartrózy u 22 pacientov pomocou elektromagnetického poľa bolo motívom dvojito zaslepenej, randomizovanej a placebom kontrolovanej štúdie (Arneja, 2011) vykonanej v rehabilitačnom zariadení vo Winnipegu v Kanade.

Hlavným zámerom bolo predovšetkým zmiernenie chronickej bolesti chrbta u pacientov. Tí boli pre potreby tejto štúdie rozdelení do dvoch skupín, pričom 14 pacientov podstúpilo pulznú magnetoterapiu a zvyšných 8 poslúžilo na porovnanie výsledkov a vyhodnotenie.

Štúdia zaznamenala výrazné zlepšenie fyzického zdravia a kondície u pacientov ovplyvnených účinkami pulzového elektromagnetického poľa. Celkovo došlo k zlepšeniu pohyblivosti. Zároveň bolo u týchto pacientov potvrdené veľmi znateľné zmiernenie bolesti, kdežto v kontrolnej skupine sa naopak stav zhoršil.

Pulzná magnetoterapia teda výrazne zmierňuje prejavy osteoartrózy, a to predovšetkým vďaka analgetickému účinku. Má tak pozitívny vplyv na fyzické zdravie a kondíciu pacientov.

Zdroj: Arneja, A. (2011) A double-blind randomized placebo controlled study for assessment of electromagnetic field in the treatment of chronic lower back pain in osteoarthritic patients. Journal of Rehabilitation Medicine (Stiftelsen Rehabiliteringsinformation). 43 (8), 749–749.

Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca elektromagnetické pole na liečbu chronickej bolesti chrbta u pacientov trpiacich osteoartritídou / A double-blind randomized placebo controlled study for assessment of electromagnetic field in the treatment of chronic lower back pain in osteoarthritic patients
 
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?volume=43&issue=8
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Artrózy chrbtice

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)