Diabetes (cukrovka) je chronické ochorenie s trvalou poruchou premeny glukózy, ktorá vedie k zvýšeným hladinám glykémie a k ďalším zmenám metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov.

V dôsledku diabetu (cukrovky) sa môžu vyvinúť chorobné zmeny v nervových vláknach (diabetická neuropatia) a drobných cievach (diabetická mikroangiopatia).

Diabetes (cukrovka)je vyvolaná nedostatkom inzulínu alebo inzulínovou rezistenciou a zmenou vylučovania inzulínu. Dlhodobá prognóza a kvalita života diabetikov závisí od vývoja a závažnosti kardiovaskulárnych komplikácií.

Komplikácie (sekundárne postihnutie) zahŕňajú: diabetickú retinopatiu – ktorá môže viesť až k slepote; diabetickú nefropatiu – ktorá môže viesť až k ochoreniu obličiek a ich zlyhaniu; diabetickú neuropatiu – ktorá narušuje všetky sympatické a parasympatické funkcie; makrovaskulárne ochorenie – ktoré zahŕňa ochorenie periférnych artérií , mozgových ciev a ischemickú chorobu srdca.

Navyše dochádza k ďalšiemu ovplyvneniu zdravia vplyvom hypertenzie, zvýšeným cholesterolom, obezitou, fajčením.

Pri diabete (cukrovke) nemá nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag vplyv na vlastnú produkciu inzulínu (aj keď sa môže pozitívne prejaviť regenerácia ešte čiastočne funkčného pankreasu a čiastočná obnova tvorby inzulínu). Napriek tomu jej dlhodobé používanie je u diabetikov (ako pri detskom tak pri stareckom diabete) veľkým prínosom.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Diabetes – cukrovka