Pri chronickom útlaku nervov ide o útlak koreňových nervov (koreňové syndrómy) v rôznych oblastiach chrbtice s vystreľovaním bolesti a obmedzenou hybnosťou – vertebrogénny algický syndróm. Na rozdiel od akútneho stavu ide o trvalé ťažkosti, ktoré sa prechodne zmiernia alebo naopak zhoršia.

Najčastejšie býva chronický útlak nervov dôsledkom degeneratívnych zmien chrbtice – spondylózy, spondylartrózy, osteochondrózy. Príčinou chronického útlaku nervov je tlak vybočenia disku alebo osteofytov pôsobiacich na nervový koreň. Tlakom vybočenia medzistavcových platničiek alebo osteofytov a vplyvom ďalších degeneratívnych zmien chrbtice pôsobiacich na nervový koreň vznikajú koreňové syndrómy s meniacou sa propagáciou bolesti podľa lokalizácie útlaku. Popisujeme rad vertebrogénnych algických syndrómov chronického útlaku nervov – cervikokraniálny, cervikovestibulární, cervikobrachiálny, koreňové syndrómy na hornej končatine, bolesti hrudnej chrbtice, chronické bolesti v bedrách a krížoch, SI algický syndróm, koreňové syndrómy na dolnej končatine, syndróm kaudy equina.

Pri vertebrogénnych algických syndrómoch sa pri chronickom útlaku nervov uplatní protibolestivý, myorelaxačný, protiopuchový a regeneračný efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag. Iba magnetoterapia však nemôže odstrániť už existujúce anatomické zmeny trvalého charakteru, ktoré vyžadujú prípadný chirurgický zákrok. Možno ju však aplikovať aj ako prípravu na operáciu a potom v období rekonvalescencie a následne ako prevenciu ďalších degeneratívnych zmien. Pri súčasnom podávaní nesteroidných antireumatík, sa účinok týchto liekov na chronický útlak nervov magnetickým poľom posilňuje. Magnetoterapia sa aplikuje pri týchto chronických stavoch ako uľavovacia a udržiavacia terapia, ktorá mierni bolesť, zlepšuje pohyblivosť a kvalitu života.

Prečítajte si nižšie výsledky klinických štúdií dokazujúcich mieru úspešnosti nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie pri liečbe tohto ochorenia.

Viac klinických štúdií podľa diagnóz:

Súvisiace diagnóza: Útlak nervov (chronický)